Firmalar ve Kurumlar

TIBBİ ALKOL SATIŞI

Eczaneler ve hastaneler gibi sağlık kuruluşları için 5 litre hacimli kaplar içinde ambalajlanmış olarak kullanıma sunulan denatüre edilmemiş etil alkoller, sadece etil alkol üretim tesisinde ambalajlanır ya da ambalajlı olarak ithal edilir. Yetkili etil alkol dağıtım firmaları tarafından piyasaya arz edilen bu etil alkoller, etil alkol toptan satış belgesi veya etil alkol ve metanol toptan satış belgesini haiz satıcılar eliyle eczane ve hastane gibi sağlık kuruluşlarının kullanımına sunulur.

YETKİLİ KURUMLAR VE FİRMALAR

 • Devlet Hastaneleri
 • Üniversite Hastaneleri
 • Askeri Hastaneler
 • İl Sağlık Müdürlükleri
 • Özel Hastaneler
 • Özel Poliklinikler
 • Sağlık Kuruluşları(Kızılay Kan Bankası-Veteriner Hekimler vs.)
 • Eczaneler
 • Devlet Hastanelerinde Laboratuvar Hizmeti için çalışma yapan Medikal Firmaların TAPDK tarafından ‘Alkol Satınalma İzni’ alan firmalar
 • TAPDK (Tütün ve Alkol Piyasası Denetleme Kurumu) tarafından Dağıtım Yetki Belgesi’ne sahip medikal firmalardır
 • Tıbbi Kullanım Amaçlı Etil Alkol